Wurkje mei Fryslân

 • Vestigingsregeling Krediet

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 een lening aanvragen.

 • Vestigingsregeling Subsidies

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 subsidie aanvragen.

 • Herbestemmingsregeling (gesloten)

  De Herbestemmingsregeling moest er voor zorgen dat het proces van de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten versneld werd. De bestaande ruimten worden omgezet naar een woonfunctie in de geliberaliseerde huur of huurprojecten voor bijzondere doelgroepen.

 • Financieringsregeling huur, versie eind 2015. (gesloten)

  Deze regeling is gesloten. Meer informatie over deze regeling.

 • Prijsvraag inkomende handelsmissies (gesloten)

  Wilt u een inkomende missie in 2018 organiseren? Schrijf u in voor onze prijsvraag.

  De prijswinnaars krijgen elk € 20.000,- om de missie te gaan organiseren. Er wordt uitgegaan van 5 prijswinnaars. Totale prijzengeld is € 100.000,-.

 • Talint foar Fryslân I & II (gesloten)

  Sinds 2013 kent de provincie de regeling Talint foar Fryslân. Deze regeling is tweemaal opengesteld (Talint foar Fryslân I en II). De subsidieregeling maakt het financieel aantrekkelijk voor Friese werkgevers om voor één jaar een ‘talint’ in dienst te nemen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de werkgever ontvangt een subsidie en het talint kan aan de slag.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u subsidie aanvragen van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020.

 • Ondernemersimpuls Fryslân

  Heeft u voor uw bedrijf een lening nodig en kunt u niet terecht bij de bank? Dan kunt u geld aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden.

 • IBF Handelsmissies en Beurzen - Subsidieregeling

  Bent u MKB-er en wilt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of aan een internationale vakbeurs? Dan kunt u subsidie aanvragen van 7 maart 2016 tot en met 31 december 2017.

 • Doefonds

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het Doefonds.

  Kijk voor meer informatie op: www.doefondsfryslan.nl

Pagina opties