Water

  • Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân

    De provincie Fryslân sluit bij het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân “ aan met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân.  Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling in de melkveehouderij stimuleren.

  • POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

    De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP.

Pagina opties