Streekwurk

 • Iepen Mienskipsfûns (gesloten)

  De provincie Fryslân stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2017 werden er drie tenders opengesteld. Van 18 september tot en met 13 oktober  2017 was de derde tender van 2017 geopend voor aanvragen.

 • Leader (gesloten)

  In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) wordt het LEADER-programma voor de regio Noordoost en Noardwest Fryslân opengesteld om de leefbaarheid en de economie op het platteland van Noordoost en Noardwest Fryslân te versterken.

  In 2018 worden twee tenders opengesteld. De data worden binnenkort op deze pagina bekendgemaakt.

 • POP3: Plattelandsontwikkeling Programma

  De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische factor. Het is belangrijk om deze positie te behouden en verder uit te breiden. Daarvoor is innovatie en verduurzaming essentieel. Het Plattelandsontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) geeft kansen om daar op in te zetten. In deze periode is totaal 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor POP.

Pagina opties