Economie Toerisme & Recreatie

 • Fairtrade

  Veel Friese gemeenten zijn al Fairtrade gemeente of hard op weg dit te worden. Deze gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van Fairtrade activiteiten. Bekijk de regeling voor de mogelijkheden.

 • Circulaire economie

  Bent u MKB-er in Fryslân met een NIEUW initiatief op het gebied van circulaire economie? Bekijk dan of het voor u zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Dat kan vanaf 12 oktober 2017.

 • Asbest eraf, PostcodeRoos erop

  Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’.

 • Vestigingsregeling Krediet

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 een lening aanvragen.

 • Vestigingsregeling Subsidies

  Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 subsidie aanvragen.

 • Fryslân Fernijt IV

  Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.

 • Subsidieregeling breedband

  Provincie Fryslân wil dat er glasvezel aangelegd wordt in de buitengebieden van Fryslân. Dit zorgt ervoor dat ook deze gebieden een snelle internetverbinding krijgen.

 • Talint foar Fryslân I & II (gesloten)

  Sinds 2013 kent de provincie de regeling Talint foar Fryslân. Deze regeling is tweemaal opengesteld (Talint foar Fryslân I en II). De subsidieregeling maakt het financieel aantrekkelijk voor Friese werkgevers om voor één jaar een ‘talint’ in dienst te nemen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de werkgever ontvangt een subsidie en het talint kan aan de slag.

 • Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

  Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u subsidie aanvragen van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020.

 • Subsidieregeling Stimulering Projecten Sociale huur Fryslân

  Bent u particulier, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een Friese gemeente en wilt u subsidie voor het realiseren van een nieuwe sociale huurwoning of verbouwing van een bestaande sociale huurwoning? Dan kunt u van 19 december 2016 tot en met 30 december 2017 uw subsidieaanvraag hiervoor indienen.

 • Ondernemersimpuls Fryslân

  Heeft u voor uw bedrijf een lening nodig en kunt u niet terecht bij de bank? Dan kunt u geld aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. Belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden.

 • IBF Handelsmissies en Beurzen - Subsidieregeling

  Bent u MKB-er en wilt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of aan een internationale vakbeurs? Dan kunt u subsidie aanvragen van 7 maart 2016 tot en met 31 december 2017.

 • Doefonds

  Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf gebruik maken van het Doefonds.

  Kijk voor meer informatie op: www.doefondsfryslan.nl

Pagina opties