Vestigingsregeling Subsidies

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 subsidie aanvragen.

Informatie over de subsidieregeling

U kunt subsidie aanvragen voor:

a. het realiseren van nieuwe FTE of het verplaatsen van bestaande FTE als direct gevolg van het opzetten van een nieuwe vestiging van de onderneming van een subsidieaanvrager die nog niet in Fryslân is gevestigd;

b. het realiseren van nieuwe FTE als direct gevolg van de diversificatie van bedrijfsactiviteiten die plaatsvindt binnen een bestaande vestiging van de onderneming van een subsidieaanvrager in Fryslân.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per beoogde FTE uitbreiding tot een maximum van 20 FTE per vestigings- of diversificatieproject.

De subsidiabele kosten kunt u vinden in artikel 3.2.10 van de subsidieregeling.

Overige informatie

Het subsidieplafond is € 1.500.000. Zodra het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling gesloten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financieringen en Subsidies. Dit doet u via 058 - 292 53 35 of via financieringenensubsidies@fryslan.frl.

Te downloaden:

Pagina opties