Vestigingsregeling Krediet

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u van 15 maart 2015 tot en met 30 december 2017 een lening aanvragen.

Informatie over de subsidieregeling

U kunt een lening aanvragen voor investeringen in:

a. nieuwe vestigingen van nog niet in Fryslân gevestigde bedrijven en daarmee samenhangende werkgelegenheid, of;

b. diversificatie van economische activiteiten van reeds bestaande bedrijven in Fryslân door uitbreiding met nieuwe bedrijfsactiviteiten en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie in de vorm van een lening bedraagt maximaal bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000 per aangevraagd object.

De subsidiabele kosten kunt u vinden in artikel 3.1.10 van de subsidieregeling.

Overige informatie

Het subsidieplafond is € 2.920.000. Zodra het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling gesloten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financieringen en Subsidies. Dit doet u via 058 - 292 53 35 of via financieringenensubsidies@fryslan.frl 

Pagina opties