Talint foar Fryslân I & II (gesloten)

Sinds 2013 kent de provincie de regeling Talint foar Fryslân. Deze regeling is tweemaal opengesteld (Talint foar Fryslân I en II). De subsidieregeling maakt het financieel aantrekkelijk voor Friese werkgevers om voor één jaar een ‘talint’ in dienst te nemen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de werkgever ontvangt een subsidie en het talint kan aan de slag.

Let op

De subsidieregeling staat niet meer open. De traineeships van de trainees die dankzij deze regeling een jaar werkervaring bij een Friese werkgever opdeden zijn inmiddels afgerond.

Resultaten

De resultaten van Talint foar Fryslân I zijn inmiddels bekend en deze zijn positief! Zo had ruim 60 procent van de 150 trainees, na afloop van hun jaar werkervaring, een baan! 
Naast dat het merendeel een baan had na afloop van hun werkervaringsjaar, geven bijna alle trainees aan dat ze nieuwe vaardigheden hebben geleerd. Ook geeft een aanzienlijk deel áan dat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt ook dat de werkgever in het algemeen vol lof is over de regeling. De regeling biedt de werkgevers het voordeel van een jaar ‘proeftijd’. Zo kunnen ze een onervaren persoon aannemen en opleiden binnen het eigen bedrijf, terwijl de werkgever geen financiëel risico hoeft te lopen.

Subsidie

Met Talint foar Fryslân is in jonge talenten geïnvesteerd door een jaar werkervaring te financieren. De subsidie bedroeg tijdens de eerste ronde 100 procent van de loonkosten. Talint foar Fryslân I liep tot het voorjaar van 2015. De regeling heeft een vervolg gekregen met Talint foar Fryslân II. Deze regeling liep tot mei 2016. De subsidie hiervoor was 50 procent van de loonkosten, aangevuld door de werkgever tot in ieder geval het minimumloon.

Talint foar Fryslân II

Talint foar Fryslân I heeft er ook voor gezorgd dat Talint foar Fryslân II op een aantal punten verbeterd kon worden. Zoals het organiseren van een Meet & Greet om de werkgevers te ondersteunen bij de werving van een trainee, maar ook de verlenging van de termijn waarbinnen een werkgever een trainee in dienst moet nemen.

Wurkje mei Fryslân

Talint foar Fryslân is onderdeel van Wurkje mei Fryslân, hét economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst.

Pagina opties