Fairtrade

Veel Friese gemeenten zijn al Fairtrade gemeente of hard op weg dit te worden. Deze gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van Fairtrade activiteiten. Bekijk de regeling voor de mogelijkheden.

Hoogte van de subsidie

U kunt tot € 2.000,- subsidie krijgen voor een activiteit. Het subsidieplafond is € 32.000,-. De tekst van de regeling is te vinden in paragraaf 3.7 van de subsidieregeling Economie, Recreatie en Toerisme Friesland. Ook op Fair Fryslân kunt u terecht voor meer informatie.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een subsidie maakt u gebruik van het aanvraagformulier. Voeg hier een begroting aan toe die gericht is op de activiteit en laat de aanvraag ondertekenen door de burgemeester.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Financieringen en Subsidies via (058) 292 53 35 of mail naar financieringenensubsidies@fryslan.frl.

Pagina opties