Regeerakkoord vol perspectief voor Fryslân (10-10-2017)

Extra geld voor infrastructuur, ruimte voor circulaire economie en een economisch accent op landbouw, water en voedsel. Het nieuwe regeerakkoord dat dinsdag is gepresenteerd biedt allerlei kansen voor Fryslân. Dit concluderen Gedeputeerde Staten in een eerste reactie.

Op veel terreinen ziet GS positieve effecten:

 • Het spoor Zwolle-Leeuwarden gaat open voor regionale vervoerders. Hierdoor krijgt de regio meer zeggenschap over de dienstregeling, tarieven en voorzieningen in de trein.
 • Het extra infrageld biedt kansen voor de sluis bij de Afsluitdijk, het aquaduct onder de Skarster Rien (weg Joure-Lemmer) en het spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden. Eveneens zijn onveilige wegen aan te pakken in de provincie. Fryslân dingt mee naar het extra geld voor fietspaden.
 • Watertechnologie maakt met landbouw en voedsel onderdeel uitmaken van het topsectorenbeleid. Dit stimuleert de ontwikkelingen rond Wetsus, de Watercampus en de Dairy Campus.
 • De provincie maakt graag van het aanbod gebruik om afspraken te maken over het verduurzamen van woningen en over een mix van energiebesparing en groene stroom. Op het eerste had Fryslân ook aangedrongen en al regelingen voor gemaakt.
 • De inzet om voorop te lopen op het gebied van klimaatdoelen, zet de poort open voor het uitbouwen van de circulaire economie. Hierover gaat de provincie graag in gesprek met de landelijke overheid.
 • Op een aantal terreinen geeft de coalitie de regio meer mogelijkheden om te experimenteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor krimpregio’s en economisch beleid.
 • Het overnamefonds voor jonge boeren helpt bij de bedrijfsopvolging in de Friese veehouderij.
 • Van het extra geld voor de politie verwacht de provincie ook meer agenten in plattelandsgebieden. Het in beginsel openhouden van rechtbanken is positief voor Leeuwarden, net als het behoud van gevangenissen in de regio.
 • Meer geld voor onderwijsachterstanden, voor kleine scholen, voor groen onderwijs en het techniekonderwijs op het VMBO lijkt goed uit te pakken voor het Friese onderwijs.
 • Het aangekondigde extra geld voor defensie biedt mogelijkheden om de uitgestelde zo onbemande gevechtsvliegtuigen alsnog eerder naar Leeuwarden te halen. Dit kan honderd extra banen opleveren.
 • Er komt meer aandacht voor cultuur, ook in de regio.
 • Dat leerlingen minstens een keer een bezoek brengen aan het Rijksmuseum en de Tweede Kamer, vinden Gedeputeerde Staten een mooi initiatief. Daar willen ze graag op inspelen door te stimuleren dat alle Friese scholieren het Fries Museum gaan bezoeken.
 • Voor het opknappen van monumentale kerken is tientallen miljoenen euro’s extra beschikbaar.
 • Meer geld voor de combinatie van onderwijs en topsport kan ten goede komen aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Heerenveen. Er komt meer ondersteuning voor de organisatie van EK’s en WK’s, die onder meer in Thialf in Heerenveen plaatsvinden.
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen private en publieke media in de regio kan obstakels in de mediaregelgeving wegnemen die nu in Fryslân problemen opleveren.
 • Het Rijk verstrekt geen nieuwe vergunningen voor proefboringen naar aardgas op het land.
 • Dat het Fries opnieuw niet in de Grondwet komt, betreurt het college.

De provincie steunt het pleidooi om te kiezen voor aparte ministers voor zowel Landbouw als voor Klimaat. Wil Nederland aan de top blijven in de agrarische sector en de omslag maken naar een duurzame landbouw, dan hoort daar een vertegenwoordiging op het hoogste niveau bij. Dit geldt ook voor het bereiken van de ambitieuze klimaatdoelen.

Pagina opties