Fryslân steunt Europees initiatief voor taalminderheden (22-09-2017)

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân steunt het Minority SafePack Initiative. Dit is een burgerinitiatief voor taalminderheden in Europa. Elk collegelid ondertekent op dinsdag 26 september het initiatief in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Het burgerinitiatief moet de minderheidstalen en meertaligheid op de Europese politieke agenda zetten. Volgens de Europese regels moeten er in Nederland op zijn minst 19.500 handtekeningen verzameld worden.

De Federal Union of European Nationalities (FUEN) organiseert de campagne. Dit doen zij samen met het Europees Bureau voor minderheidstalen (EBLT), de Fryske Akademy, de Afûk en de Ried fan de Fryske Beweging. De campagne start op de Europese dag van de Talen op 26 september. FUEN werkt daarbij samen met de internationale social media dag voor minderheidstalen in Europa. Naast Fryslân doen onder andere Baskenland, Ierland en Malta mee aan de social media dag.

FUEN en EBLT organiseren op 26 september ook de publieke start van de Minority SafePack campagne in Nederland. Dit is om 12.00 uur bij Tresoar in Leeuwarden. Verschillende Friese en Nedersaksische organisaties doen hieraan mee. Later dit jaar volgen ook nog publieksacties in Groningen, Drenthe en Overrijssel.

Gedeputeerde Poepjes is voorzitter van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). De gedeputeerde is blij met het initiatief. “Hjirmei hawwe wy de kâns om it Frysk en de oare lytse talen yn Nederlân mear omtinken te jaan yn Europa en yn Den Haach. Wy stypje dit inisjatyf dan ek folslein en roppe elkenien op om dit ek te ûndertekenjen.”

Meer informatie over het burgerinitiatief staat op www.minority-safepack.eu.

Pagina opties