Cultuurfonds Fryslân steunt projecten (20-10-2017)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van dit jaar aan 27 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 56.000 toegekend.

Stichting Keunstwurk  krijgt een bijdrage van € 12.500  voor de Talentenwerkplaats, onderdeel van het project Never Ending Orchestra. Jongeren van 15 t/m 25 jaar worden gecoacht op het gebied van componeren, experimenteren met muziekstijlen en songteksten schrijven. De bijdrage komt uit het Dames Tiemersma Fonds, een van de CultuurFondsen op Naam. Het fonds ondersteunt  projecten op het gebied van muziek voor jongeren.

Verder krijgt de Friese Milieu Federatie een bijdrage  van € 5.000 voor het project Brug, Brêge, Bridge, waarbij amateur- en professionele kunst te zien is onder ongeveer 80 bruggen in de provincie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Dit was de derde  ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning A.A.M. Brok.

Pagina opties