Milieuklachten

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Wat te doen bij acute klachten?

Acute klachten van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij het milieu-alarmnummer (058 - 212 24 22). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Bij een melding neemt de provincie Fryslân of het Wetterskip Fryslân de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing. Eventueel verwijzen wij u door naar een andere instantie.

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft over één van de volgende onderwerpen kunt u deze melden bij de provincie:

 • Lawaai, stank en vervuiling die van bedrijven vandaan komen. Als het bedrijf niet tot het provinciaal bevoegd gezag behoort, dan kunt u bellen naar de gemeente. Als de bevoegdheden niet duidelijk liggen of wanneer u algemene vragen hebt over 'het milieu' kunt u het milieu-alarmnummer van de provincie bellen (058 - 212 2422).
 • Ontgrondingen,
 • onregelmatigheden in de natuur (flora en fauna), bijvoorbeeld illegale kap en illegaal jagen en
 • hygiëne en veiligheid van zwemplaatsen (oppervlakte water).

Wanneer belt u naar de gemeente?

 • Bij klachten over het verzamelen van afval en huisvuil;
 • bij klachten over het verwerken van grond;
 • bij klachten over horeca- of burenoverlast ('s avonds en het weekend naar de politie) en
 • bij overlast door wespennesten.

 Wanneer belt u naar Wetterskip Fryslân?

 • Bij klachten over oppervlaktewaterverontreiniging in kanalen en
 • bij schade aan dijken veroorzaakt door muskusratten.

Het telefoonnummer van Wetterskip Fryslân is: 058 - 292 2222 Zie ook: www.wetterskipfryslan.nl.

Wanneer belt u naar de politie Fryslân?

 • Bij burenruzie en
 • in gevaarlijke situaties.

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.

Pagina opties