Milieualarm nummer

Het milieu-alarmnummer (058-212 24 22) staat 24 uur per dag klaar voor een directe reactie op milieuklachten zoals meldingen van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast. Bij een melding neemt de FUMO (www.fumo.nl) de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing.

Pagina opties