Atlas Verkeerseducatie

Door middel van de Atlas verkeerseducatie maakt het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) inzichtelijk welke activiteiten er in de provincie Fryslân worden uitgevoerd op het gebied van Permanente Verkeerseducatie. Onder de uitvoering van deze activiteiten ligt de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010- 2025. Vanaf 2010 kan per jaar de resultaten worden bekeken.

De Atlas bestaat uit vier categorieën:

Acties

Dit zijn activiteiten welke op locatie of op het VEC in Drachten worden uitgevoerd voor een specifieke doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren in relatie tot alcohol en drugs, ouderen in relatie tot rijvaardigheid van auto en scootmobiel, agrariërs in relatie tot beheersing landbouwvoertuigen en regelgeving.

Basisonderwijs

Onder Basisonderwijs vallen alle activiteiten welke sec op het BO worden uitgevoerd.

Voortgezet Onderwijs

Onder Voortgezet Onderwijs vallen alle activiteiten welke sec op het VO worden uitgevoerd.

Gemeenten

Onder gemeenten kan een keuze worden gemaakt in het uitlichten van 1 gemeente of meerdere gemeenten. Wordt hierin geen keuze gemaakt dat wordt automatisch een totaal overzicht gegeven van de hele provincie Fryslân.

Bij het aanvinken van een activiteit wordt op de kaart paarse of oranje bolletjes vertoond. Wanneer hierop geklikt wordt verschijnt er achtergrondinformatie over het aantal deelnemers, aantal acties, in welke plaats, op welke school. In het kaartje zie je ook een totaalbeeld van het aantal deelnemers en het aantal acties wat op die locatie heeft plaatsgevonden.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Om andere acties te zien:

  1. Klik op de link “Open grote kaart (met meer informatie en legenda)”.
  2. Ga naar middelste icoontje “inhoud”.
  3. Klik op “Atlas verkeerseducatie 2016”.
  4. Klik op een verzameling van acties (Acties”, “Acties basisonderwijs” of “Acties voortgezetonderwijs”).
  5. Klik tenslotte op de individuele actie waarvan je de spreiding wilt zien.

Denk erom dat de andere vinkjes niet aan staan.

Pagina opties