Contact en adres

Contactgegevens provincie

  • Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
  • Telefoonnummer: 058 - 292 59 25
  • E-mail: provincie@fryslan.frl  
  • Whatsapp: 06 - 10 26 88 31
  • Fax: (058)-292 51 25
  • Perstelefoonnummer: 058 - 292 57 35
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Routekaart provinciehuis

Download de routekaart van het provinciehuis

Naar de pagina Routekaart van het provinciehuis

Bezwaren en klachten

Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.  
Als u een klacht hebt over de manier waarop u door een ambtenaar of een bestuurder bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Link naar bezwaren

Milieuklachten

Klachten over water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast

Meer informatie over milieuklachten

Milieu-alarmnummer

Het milieu-alarmnummer (058-212 24 22) staat 24 uur per dag klaar

Meer informatie over het milieu-alarmnummer

Pagina opties