Statenmarkt

Logo StatenmarktStatenmarkt: Provinciale Staten willen graag uw mening horen


Wat vindt ú van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten?

Voordat Provinciale Staten een besluit moeten nemen over een voorstel, laten zij zich informeren op de maandelijkse statenmarkt. Deze Steatemerk is de plek waar inwoners van Fryslân, instellingen, ambtenaren en Statenleden elkaar ontmoeten en informeren.
U bent van harte welkom! Aanmelding wordt op prijs gesteld: statengriffie: tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl.

Presenteer uw eigen idee of plan

U kunt zelfs een eigen stand krijgen op de Steatemerk. Hier kunt u een eigen idee of plan presenteren aan Statenleden en anderen. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de Statengriffie: tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl.

De Statenmarkt is meestal op de eerste of tweede woensdag van de maand tussen 17.00-18.00 uur.

Pagina opties