Provinciale Staten

Nieuws en aankondigingen

Nieuwsberichten van Provinciale Staten en aankondigingen van vergaderingen

Ga naar de nieuwspagina

Statenvergaderingen en live-stream

Vergaderingen PS, statencommissie, expert-meetings: agenda's, stukken en live-stream

Ga naar Statenvergaderingen

Statenvragen

Een overzicht van statenvragen en antwoorden op statenvragen

Ga naar Statenvragen

Nevenfuncties, reis- en verblijfskosten

Een overzicht van nevenfuncties en een schema van reis- en verblijfskosten van statenleden

Ga naar de pagina over Nevenfuncties

Statenleden

Statenleden 2015-2019

Ga naar de Statenleden

Beeld- en oordeelvormende Statencommissies

De Staten werken met twee verschillende commissies. De beeldvormende commissie en de oordeelvormende commissie

Ga naar de pagina Statencommissies

Ingekomen stukken

Een overzicht van de ingekomen stukken

Ga naar Ingekomen stukken

Statengriffie

De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie

Ga naar de Statengriffie

Statenmarkt

Agenda's en stukken statenmarkt; Provinciale Staten willen graag uw mening horen.

Ga naar de pagina over Statenmarkt

Besluiten

Stemmingen, moties, amendementen, besluiten en concept-besluitenlijsten

Ga naar de Stemmingen, moties, amendementen en concept-besluitenlijst Provinciale Staten

Politieke fracties

Leden van dezelfde politieke partij, vertegenwoordigd in Provinciale Staten, vormen een Statenfractie

Ga naar de Politieke fracties

Zelf een vergadering naspelen?

Speel het Statenspel!

Speel het Statenspel!

Pagina opties