Politieke fracties

Leden van dezelfde politieke partij, vertegenwoordigd in Provinciale Staten, vormen een Statenfractie. Tijdens fractievergaderingen worden de standpunten over de agendapunten besproken. Deze standpunten worden vervolgens naar voren gebracht in de vergaderingen van de Statencommissies en Provinciale Staten.

CDA

Kontakt: postbus 20120 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925802 
www.cda.frl, e-mail cda@fryslan.frl 
(9 sitten)

D66

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925993  
www.d66friesland.nl, e-mail d66@fryslan.frl
(3 sitten)

GrienLinks

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925805
www.grienlinks.nl, e-mail grienlinks@fryslan.frl 
(1 sit)

PVV

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925488  
www.pvvfryslan.com, e-mail pvv@fryslan.frl
(3 sitten)

VVD

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925806,  
www.vvd.frl, e-mail vvd@fryslan.frl
(5 sitten)

50PLUS

Provinsjehûs, Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
058-292 58 17 
www.50PLUS.frl, e-mail 50plus@fryslan.frl 
(1 sit)

Zetelverdeling

ChristenUnie

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert,
tel. 058-2925801, 
www.fryslan.christenunie.nl, e-mail christenunie@fryslan.frl 
(3 sitten)

FNP

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925803, 
www.fnp.frl e-mail fnp@fryslan.frl 
(4 sitten)

PvdA

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058-2925799
www.fryslan.pvda.nl, e-mail pvda@fryslan.frl
(7 sitten)

SP

Kontakt: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 2928 831
www.fryslan.sp.nl, e-mail sp@fryslan.frl
(5 sitten)

Partij voor de Dieren

Kontakt: Provinsjehûs, Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
https://afdelingfriesland.partijvoordedieren.nl/
e-mail partijvoordedieren@fryslan.frl
(1 sit)

Fryske Frijheids Partij (FFP)

Kontakt: Provinsjehûs, Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
tel. 058 - 2925399
j.eizema@fryslan.frl
(1 sit)

Pagina opties