Coalitieakkoord

Mei elkenien, foar elkenien

Meer perspectief voor alle inwoners van Fryslân, vooral op het gebied van werkgelegenheid. Dat is de inzet van de coalitie van CDA, VVD, SP en FNP voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien’ is op 15 mei 2015 gepresenteerd. De coalitie gaat zich meer richten op het MKB, weegt bij al het beleid de sociale gevolgen mee, komt met een Deltaplan Frysk en verlaagt het provinciale deel van de wegenbelasting met 30 procent.

De inzet van de coalitie is verwoord in zes ambities: krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, het Frysk eigene, een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern provinciaal bestuur. Voor elke ambitie zijn er duidelijke doelen, waarbij de provincie zich niet als bemoeial maar als verbinder opstelt.

In veertig acties willen de partijen samen met de Friese inwoners, bedrijven en instellingen werken aan de menselijke waardigheid. Zo kunnen meer mensen meedoen, kunnen ze meer kansen krijgen en kunnen ze meer kansen pakken. Dit is bijvoorbeeld ook te zien bij de inzet voor Culturele Hoofdstad, op weg, in en na 2018: dit moet een feest zijn voor alle Friezen, met blijvende positieve effecten.

Alle plannen voor de komende vier jaar vergen een incidentele investering van 321 miljoen euro en hebben een blijvend (structureel) beslag van 37 miljoen euro op de begroting. Een bedrag van 153 miljoen euro is revolverend en komt daardoor weer terug in de provinciale kas. Alle voorstellen zijn te dekken uit de provinciale middelen. De uitwerking hiervan komt nog voor de zomer in de uitvoeringsagenda en na de zomer in de begroting voor 2016 naar Provinciale Staten.

De gedeputeerden zijn Sander de Rouwe en Sietske Poepjes (beiden CDA), Klaas Kielstra (VVD), Michiel Schrier (SP) en Johannes Kramer (FNP).

U kunt hieronder het coalitieakkoord in zowel Nederlandse als Friese versie downloaden.

Uitvoeringsagenda

Aan het coalitieakkoord is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin legt het college van Gedeputeerde Staten de uitvoering praktisch en financieel vast. Het is een financiële vertaling van het coalitieakkoord: er is duidelijk en gestructureerd aangegeven hoeveel geld de coalitie voor verschillende thema’s reserveert. Ook beschrijft het op welke manier de in het akkoord genoemde resultaten geboekt moeten worden.

U kunt de uitvoeringsagenda hieronder downloaden.

Pagina opties