Verkeer en Vervoer

Waar werkt de provincie?

Weten waar de provincie aan de weg werkt? Bekijk alle projecten op de kaart

Naar de projectenkaart

Gladheidsbestrijding

Informatie over Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Scheepvaart

Meer informatie voor de scheepvaart

Naar de pagina over wegen

Actueel

Bekijk het laatste wegennieuws en stremmingen

Link naar actueel

Verkeersveiligheid

Meer informatie over Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)

Naar de pagina over Verkeersveiligheid

Grip op Grond

Meer informatie over Grip op Grond

Naar de pagina over Grip op Grond

Wegen en vaarwegen

Meer informatie over (vaar)wegenprojecten

Naar de pagina over wegen

Openbaar vervoer (OV)

Meer informatie over Openbaar vervoer (OV)

Naar de pagina over Openbaar vervoer (OV)

Pagina opties