Verhuur en verpachting

Jaarlijks verhuurt en verpacht de provincie Fryslân gronden en gebouwen die behoren tot ons vaste bezit. Hierbij kunt u denken aan diverse zaken als landbouwpercelen en voormalige dienstwoningen, maar ook aanlegplaatsen voor de pleziervaart en visgronden.

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten de pacht- en huurprijzen vast, die door een onafhankelijk taxateur zijn bepaald. Deze prijzen worden vastgelegd in een openbare Grondprijzenbrief. De pacht en huur regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie.

 • Grondprijzen

  De nieuwe verhuurprijzen voor het gebruik van provinciale eigendommen zoals oeverstroken en ligplaatsen zijn bekend. Deze prijzen worden jaarlijks vastgesteld. In haar vergadering van 20 september 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Grondprijzenbrief 2017 vastgesteld. Deze prijzen kwamen tot stand op basis van gebiedstaxaties door een onafhankelijk taxateur.

 • Verpachting van gronden

  Als provincie hebben we verschillende gronden zoals wegen, bermen, oeverstroken en water in ons bezit. Wanneer u gebruik van deze gronden wilt maken, moet u daarvoor toestemming vragen aan de provincie.

 • Verhuur van gebouwen

  De provincie Fryslân verhuurt in beperkte mate nog een aantal voormalige dienstwoningen. Mochten er woningen beschikbaar komen voor verhuur dan wordt dit kenbaar gemaakt via deze website. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vastgoed. Stuur een mail naar vastgoed@fryslan.frl of bel met telefoonnummer (058) 292 5909.

 • Ik wil graag huren

  Wanneer u grond of water van de provincie wilt pachten of een gebouw wilt huren, kunt u dit via vastgoed@fryslan.frl aan ons kenbaar maken. De afdeling Vastgoed beoordeelt uw aanvraag. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

  Bij het huren van snippergroen gelden een in ieder geval de volgende verhuurcriteria:

  • Er dienen geen onlogische onderhoudssituaties door de verhuur van het gedeelte te ontstaan.
  • U kunt alleen als aangrenzende eigenaar/huurder het naastgelegen provinciaal eigendom huren.
  • Er dienen geen onoverzichtelijke of verkeersonveilige situaties te ontstaan.
 • Vragen

  Heeft u vragen? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheid voor verhuur en verpachting? Stuur een mail naar vastgoed@fryslan.frl of neem contact op met de afdeling Vastgoed, telefoonnummer (058) 292 5909.

Pagina opties