Ruimte, Wonen en Erfgoed

Gebruik provinciale grond en/of water

Meer informatie over gebruik provinciale grond en/ of water

Ga naar Gebruik provinciale grond en/of water

Verhuur en verpachting

Meer informatie over Verhuur en verpachting

Naar de pagina over Verhuur en verpachting

Verkoop gebouwen en grond

Meer informatie over Verkoop gebouwen en grond

Naar de pagina over Verkoop gebouwen en grond

Kavelruil foar Fryslân

Meer informatie over Kavelruil foar Fryslân

Naar de pagina over Kavelruil foar Fryslân

Krimp en leefbaarheid

Meer informatie over Krimp en leefbaarheid

Naar de pagina over Krimp en leefbaarheid

Ruimtelijke kwaliteit

Meer informatie over ruimtelijke kwaliteit in Fryslân

link

Pagina opties