Natuurbeheerplan 2017

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 27 september het Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. U kunt het plan en de bijlagen downloaden.

Wat staat er in het Natuurbeheerplan?

In het Natuurbeheerplan staat voor de aangewezen gebieden wat de natuurambitie is. Ook staat erin welk beheertype daarbij hoort.

Digitale kaart

De natuurbeheertypen en natuurambities zijn te bekijken op een digitale kaart. Op deze kaart is ook aangegeven of het gewenste beheer subsidiabel is. Door op een perceel te klikken ziet u voor welk beheertype u subsidie kunt aanvragen (beheertypenkaart). Ook kunt u zien welk beheer op langere termijn wenselijk is (ambitiekaart). Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Hierover kunt u meer lezen in het Natuurbeheerplan 2017.

Meer Informatie?

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer vindt u op de landelijke site www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Wilt u meer weten over het Natuurbeheerplan 2017? Het Steunpunt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer helpt u graag verder. Het SANL is te bereiken op 058-2925225 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Leefgebiedenkaart 2017 vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 12 april 2016 de Leefgebiedenkaart 2017 vastgesteld.

Wat houdt de leefgebiedenkaart in?

Agrarisch natuurbeheer kan alleen binnen de door de provincie aangewezen leefgebieden (ook wel agrarische zoekgebieden) worden aangevraagd. De leefgebiedenkaart maakt onderdeel uit van het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt het Natuurbeheerplan (NBP) geactualiseerd en ter inzage gelegd.

In verband met verschil in aanvraagperiode voor agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer, is de leefgebiedenkaart vooruitlopend op het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. Op basis van de ingediende zienswijzen, zijn een aantal gebieden toegevoegd aan de leefgebieden. De wijzigingen zijn zichtbaar op de leefgebiedenkaart. Op deze manier kunnen de collectieven op deze locaties gewenst beheer voor 2017 aanvragen.

Natuurbeheerplannen 2011 - 2017

Bekijk de kaarten van de Natuurbeheerplannen van 2011 - 2017.

Heeft u nog vragen?

Het Steunpunt (Agrarisch) Natuur- en Landschapsbeheer helpt u graag verder. Dit is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer: (058) 292 5225.
Op de website www.portaalnatuurenlandschap.nl staat meer informatie over de subsidieregeling en het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

Pagina opties