Erecode winterrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Ziet u een gele boei? Winterrustgebied!

In de winterperiode komt u gele boeien tegen op verschillende plekken in de Friese Meren en Alde Feanen. Deze boeien markeren de winterrustgebieden voor een groot aantal bijzondere vogelsoorten. Bijvoorbeeld de wintertaling, de slobeend en het nonnetje. Tussen 1 oktober en 1 april vragen we u deze gebieden niet in te varen.

Waar liggen de winterrustgebieden?

Op de kaart is te zien waar de winterrustgebieden liggen.

De gemarkeerde gebieden liggen langs de oevers van de meren in het ondiepe water, maar nooit in vaargeulen.

U vindt de gele boeien bij:

  • De Fluezen
  • De Aldegeaster Brekken
  • De Wite Brekken en Swarte Brekken
  • De Alde Feanen]
  • De Snitser Mar

Hoe zien deze boeien eruit?

De boeien zijn geel van kleur met daarop een blauwe sticker. Op de sticker staat ‘Winterrustgebied’ en een witte afbeelding van een slobeend. Ook vindt u een link die naar deze webpagina verwijst.

Waarom zijn er winterrustgebieden?

Verschillende vogelsoorten overwinteren in Fryslân. Dat doen ze in de zogeheten winterrustgebieden. In deze periode sterken ze aan en bouwen ze een vetlaag op. Dit is belangrijk voor de gezondheid van de watervogels. Ze gebruiken deze reserves om naar hun zomergebieden te vliegen om daar te nestelen.

Bij verstoring in een gebied kan er veel onrust ontstaan onder vogels. Ze vliegen dan op en verbruiken daarbij steeds wat van hun energie. Wanneer dit vaker gebeurt, vermijden de vogels het gebied.

Verstoring in gebieden

De vogels zoeken van nature rustige gebieden op. Om deze rust te bewaren is het belangrijk om de met boeien gemarkeerde gebieden niet in te varen. Zelfs wanneer u geen vogels ziet. Verstoring vindt namelijk al snel plaats. Soms veroorzaakt een bootje op enkele honderden meters al voldoende onrust om de vogels op te laten vliegen. Dit zijn bijvoorbeeld motorbootjes of grote zeilboten, maar ook kanovaarders of vissers die in de buurt aanleggen.

Wanneer u in een onveilige situatie verkeert, bijvoorbeeld door onweer, is het wel toegestaan om door de gebieden te varen.


Foto: Hans Pietersma

Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust

Zo luidt de erecode die provincie Fryslân samen met watersportverenigingen, recreatieondernemers en natuurorganisaties nastreeft. Met deze erecode vragen we watersporters en recreanten tussen 1 oktober en 1 april de gemarkeerde gebieden te vermijden.

Winterrustgebieden onderdeel van Natura 2000

Binnen Europa liggen veel natuurgebieden met uitzonderlijke natuurwaarden. Ook in Nederland liggen zulke gebieden. Het is belangrijk om deze natuur te beschermen. Daarom heeft de Europese Unie een stelsel opgezet: een Europees netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk noemen we Natura 2000.

De bescherming van de natuur richt zich op de plantengroei en dieren. In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken een lijst van gebieden opgesteld, die binnen het Europese natuurnetwerk horen. In Nederland zijn in totaal 166 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 20 in de provincie Fryslân, waaronder de winterrustgebieden in de Friese Meren en de Alde Feanen.

Winterrustgebieden in de Alde Feanen

Melden van activiteit in winterrustgebieden

Vogeltellers houden de activiteiten in de winterrustgebieden in de gaten. Zij controleren de gebieden eens in de paar weken. Ziet u zelf een bootje of andere activiteit in de rustgebieden? Dan horen wij dat graag. U kunt dit melden door te mailen naar winterrust@fryslan.frl.

Geef hierbij aan:

  • Om welk type voortuig het gaat. Een jacht, zeilboot, sloep, motorbootje, visbootje of overige.
  • Of er watervogels zijn (Ja/Nee).
  • Of de persoon een toezichthouder is (Ja/Nee).
  • Eventuele opmerkingen.

 U vindt de winterrustgebieden ook in Watersport app van de provincie Fryslân.

 

Samen werken we aan het behoud van onze prachtige Friese natuur!

Pagina opties