Cultuur, taal, onderwijs en sport 2017-2020

Extra ruimte voor culturele initiatieven, versterking van de positie van het Fries, een verruiming van de sportregelingen en bijdragen aan Leeuwarden-Fryslân 2018. Het zijn de pijlers van de beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ van de provincie Fryslân. Hier staat het beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport in Fryslân van 2017 tot en met 2020 in beschreven. Voor de uitvoering van deze ambities heeft de provincie € 19,4 miljoen over.

De beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ is op 7 september 2016 door Provinciale Staten vastgesteld. U kunt zowel de beleidsbrief als het uitvoeringsplan onderaan deze pagina downloaden.

Leeuwarden-Fryslân 2018

De provincie wil effectief bijdragen aan Leeuwarden-Fryslân 2018, als een feest voor iedereen met blijvende effecten. Dit geldt voorafgaand aan 2018, het jaar zelf en periode na 2018. De komende periode daagt de provincie partijen uit om de financiering voor activiteiten met betrekking tot Leeuwarden-Fryslân 2018 voor elkaar krijgen. Een nieuw initiatief is het inzetten van een (revolverend) Fries filmfonds. Hiermee moeten buitenlandse filmproducties verleid worden in Fryslân neer te strijken.

Cultuur en sport

Ten opzichte van de afgelopen periode is er meer financiële ruimte voor projectsubsidies en meerjarige bijdragen aan culturele instellingen. De provincie gaat de komende periode werken met een adviescommissie cultuur. Zo kan zij beter aansluiten bij de wensen van het veld. Ook kunnen spraakmakende incidentele initiatieven gesteund worden. Daarnaast komt er een verruiming van grootschalige sportregelingen (breedtesport). Met de ondersteuning van Topsport Noord zorgt de provincie voor talentontwikkelingsprogramma's.

Taal en onderwijs

Met het Deltaplan Frysk zet de provincie nog meer in op versterking van de positie van het Fries en meertaligheid. Met deze beleidsbrief verlengt de provincie de duur van het Deltaplan Fries tot en met 2020. Er komt extra inzet op de ontwikkeling van een digitale hulpmiddelen en lesmateriaal voor het Fries. De komende periode maakt de provincie bovendien afspraken met gemeenten over het Fries taalbeleid. Het project Lân fan Taal is de komende jaren de motor van de vernieuwing op het gebied van het Fries en meertaligheid.

Pagina opties